انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

حضور ایتالیا در نمایشگاه کتاب تهران با عنوان "زیبایی بدون زمان"

حضور ایتالیا در نمایشگاه کتاب تهران با عنوان
خانم رومو، مدیر کل کتابخانه ها و موسسات وزارت فرهنگ ایتالیا در برنامه روزایران که درنمایشگاه کتاب بلونیا برگزار شد گفت: ایتالیا با عنوان "زیبایی بدون زمان" در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهد یافت.

وی گفت: بسیار مفتخرم از دعوت سخاوتمندانه ایران جهت شرکت در نمایشگاه کتاب تهران که گواه دیگری است بر ادامه دار بودن همکاری های دو کشور در سطح عالی. از انجمن مولفین و نویسندگان ایتالیا ، وزارت خارجه و کمیسیون تجارت خارجه ایتالیا نیز تشکر می کنم. حضور درایران فرصت مغتنمی است که دو کشور با سابقه فرهنگی چند صد ساله بتوانند در کنار هم مروری برتاریخ  روابط  دیرینه خود داشته و همدیگر را بهتر بشناسند. عنوان انتخابی ایتالیا برای حضور خود درنمایشگاه تهران "زیبایی بدون زمان" می باشد. این عنوان دو مفهوم را به ذهن بیینده ایرانی منتقل می کند.

مفهوم اول زیبایی در کنار هم بودن است. در کنار کشوری با فرهنگ غنی و چند هزار ساله و زیبایی افتخار اولین کشور اروپایی میهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران.

وی در ادامه گفت: مفهوم دوم ، قدر دانستن این  زیبایی بدون محدودیت زمانی است. چرا که نمی خواهیم فقط به گذشته خود ببالیم بلکه باید این زیبای را برای آیندگان هم پاس بداریم. موارد گفته شده در خصوص ایران هم صدق می کند چرا که ایرانیان هم درقبال حفظ زیبایی های فرهنگی، هنری وادبی خویش برای آینده بشری مسئول هستند .

خانم رومو درادامه گفت: فرصت پیش آمده تنها منحصر به اصحاب نشر و کتاب نیست بلکه فرصتی برای یک گفتگوی عظیم فرهنگی است.

مدیر کل کتابخانه ها و موسسات وزارت فرهنگ ایتالیا درپایان سخنان خود گفت: تعداد ۱۳ نویسنده و همین تعداد تصویرگر نمایندگان ایتالیا در نمایشگاه تهران خواهند بود و تفاهم فرهنگی امضا شده بین دو کشور اساس روابط و گفتگوی فرهنگی بین دو  کشور را تشکیل می دهد.

۲۷ فروردين ۱۳۹۶