انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

روابط اجتماعی باکتری‌ها

روابط اجتماعی باکتری‌ها
نویسنده : بتول کاویانی
سال چاپ :۹۷
نوبت چاپ :اول
تعداد صفحات :۱۷۸
قطع :وزیری- جلد شومیز - تک رنگ
شابک :9786004083980
کد شناسایی محصول: 206105
انتشارات : رویان پژوه
قیمت : ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

روابط اجتماعی باکتری‌ها

تالیف بتول کاویانی - ویرایش علمی: محمدیوسف علیخانی


همه موجودات زنده در طول زندگی خود بارها در معرض حملات سایر موجودات زنده قرار گرفته و یا حتی ممکن است خود منجر به مرگ دیگر موجودات شوند. در هر صورت، هر موجود زنده ای به منظور حفظ بقا و حیات خود نیازمند سیستم های دفاعی پیچیده ای است که به شکل ذاتی یا اکتسابی آنها ر دریافت نموده است. انسان نیز همانند سایر موجودات دارای مکانیسم های ایمنی پرقدرت و متنوعی است که آن را قادر می‌سازد در برابر ابتلا به بیماری های مختلف از خود محافظت نماید. البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که با وجود چنین مکانیسم های پیچیده ای بشر بازهم مستعد ابتلا به عفونت های میکروبی متعدد است. کشف آنتی بیوتیک ها در قرن گذشته هدیه بزرگی به نوع بشر بود وتوانتست افق های جدیدی از درمان را بروی انسان بگشاید. ولی با اینوجود، میکروبها برای زندهماندن و نجات خود دربرابر این ترکیبات ضدمیکروبی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و تا به امروز نیز درحالتوسعه انواع گستردهای از مکانیسمهای مقاومتی دربرابر آنتیبیوتیکها هستند، پیدایش میکروبهای مقاوم به طیف گستردهای از داروها بخش جدیدی از سناریو بقا آنها است. امروزه مشخصشده است که باکتریها توانایی بیماریزایی خود را مدیون پدیدهای به نام کرومسنسینگ و بهدنبال آن تشکیل بیوفیلم هستند. سیستمی شگفتآور که نشاندهنده وحدت بینظیر این میکروارگانیسمهای هوشمند و نیز بیانکننده توانایی باکتریها در برقراری روابط پیچیده اجتماعی است. از اینرو طی سالهای اخیر با مطالعات گستردهای که بهمنظور کشف اهداف جایگزین برای ترکیبات دارویی رایج و جدید صورت گرفته دانشمندان امید دارند باهدف قرار دادن سیستم کرومسنسینگ بهخصوص دربرابر باکتریهای بیماریزا، بتوانند از شدت بیماریزایی آنها بکاهند