انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

همکاران مولف سایت پزشکی رویان پژوه | صفحه 4

۰۱ شهريور ۱۴۰۱

نظارت و ویرایش علمی: دکتر بهنام ثبوتی، دکتر امیر قادی پاشا

کتاب RED BOOK گزارش انجمن بیماریهای عفونی 2021–2024 مترجمین: دکتر امیر قادی پاشا، دکتر فاطمه صفاری، دکتر مریم رستمیان، دکتر بهروز بنیادی، دکتر محسن محمدی، دکتر زهرا صدر،  دکتر هاله پاشائی، دکتر حمید کربلائی حسنی، دکتر زهرا سلطانی، دکتر مریم وفاپور، دکتر آرزو اخلاقی، دکتر ...

ادامه مطلب
۲۰ مرداد ۱۴۰۱

رضا یاراحمدی، مهسا قوش خانی، زاهد براتی رکعتی زیرنظر: دکتر رودابه بهزادی اندوهجردی، دکتر کوروش اشرفی

کاربرد بالینی پروبیوتیک ها در درمان بیماری های نرودژنراتیو مؤلفین: رضا یاراحمدی دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی دانشگاه علومپزشکی شهرکرد مهسا قوش خانی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه آزاد تهران مرکز زاهد براتی رکعتی دانشجوی دکترای پزشکی ...

ادامه مطلب
۰۸ مرداد ۱۴۰۱

دکتر نادر مرکزی مقدم، دکترمحمد فتحی، طاهره حریری

مدیریت عملکرد مراقبت های ویژه در بیمارستان های ایران از ایده تا عمل مؤلفین:  دکتر نادر مرکزی مقدم دانشیار علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش دکتر محمد فتحی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رئیس مرکز تحقیقات بهبود کیفیت ...

ادامه مطلب
۰۸ مرداد ۱۴۰۱

دکتر پروانه کریم‌زاده،زهرا بابایی،مریم عزیزی،مریم بهشتی

نحوه ی اجرای رژیم کتوژنیک به همراه روش تهیه غذاهای کم کربوهیدرات مولفین: دکتر پروانه کریم‌زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زهرابابایی کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی مرکز تحقیقات اعصاب کودکان مریم عزیزی کارشناس ارشد تغذیه ...

ادامه مطلب