انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

همکاران مولف سایت پزشکی رویان پژوه | صفحه 3

۲۱ آبان ۱۴۰۱

دکتر سید محمدکاظم آقامیر، دکتر فاطمه گیتی نورد دکتر عبدالرضا محمدی، دکتر رضا کاظمی

کتاب گایدلاین جیبی انجمن اورولوژی اروپا مترجمین: دکتر سید محمدکاظم آقامیر مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر فاطمه گیتی نورد مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر عبدالرضا محمدی مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم ...

ادامه مطلب
۱۸ آبان ۱۴۰۱

گردآوری: دکتر نورلی رادگهر

کتاب تفسیر تست های آزمایشگاه بالینی جلد اول کتاب تفسیر تست های آزمایشگاه بالینی جلد دوم گردآوری: دکتر نورلی رادگهر متخصص داخلی

ادامه مطلب
۱۸ آبان ۱۴۰۱

دکتر راحله عصایی، دکتر ناصر پژوهی، علی پژوهی

کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی ویژه دانشجویان علوم پزشکی تألیف: دکتر راحله عصایی عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دکتر ناصر پژوهی عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان علی پژوهی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم ...

ادامه مطلب
۱۰ آبان ۱۴۰۱

سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه / مترجمین: سیده فاطمه موسوی بوگر، فاطمه غلامیان، زینب سیاوشی

 کتاب زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد چهارم سلول های بنیادی و استراتژی های مبتنی بر سلول در بازسازی سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه پژوهشگر پزشکی بازساختی مترجمین: سیده فاطمه موسوی بوگر فاطمه غلامیان زینب سیاوش

ادامه مطلب
۱۰ آبان ۱۴۰۱

سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه / مترجمین: فاطمه سادات نجبایی، محدثه پورمختاری

کتاب زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد سوم سلول های بنیادی، مواد زیستی و مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد سوم سلول های بنیادی، مواد زیستی و مهندسی بافت سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه (پژوهشگر پزشکی بازساختی) مترجمین: فاطمه سادات ...

ادامه مطلب