انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

همکاران مولف سایت پزشکی رویان پژوه | صفحه 2

۱۰ آبان ۱۴۰۱

سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه / مترجمین: سیده فاطمه موسوی بوگر، فاطمه غلامیان، زینب سیاوشی

 کتاب زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد چهارم سلول های بنیادی و استراتژی های مبتنی بر سلول در بازسازی سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه پژوهشگر پزشکی بازساختی مترجمین: سیده فاطمه موسوی بوگر فاطمه غلامیان زینب سیاوش

ادامه مطلب
۱۰ آبان ۱۴۰۱

سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه / مترجمین: فاطمه سادات نجبایی، محدثه پورمختاری

کتاب زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد سوم سلول های بنیادی، مواد زیستی و مهندسی بافت زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد سوم سلول های بنیادی، مواد زیستی و مهندسی بافت سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه (پژوهشگر پزشکی بازساختی) مترجمین: فاطمه سادات ...

ادامه مطلب
۰۹ آبان ۱۴۰۱

دکتر توحید پیری قراقیه، غزل قجری، حمیدرضا کبیری سامانی، مونا سوسنی راد

کتاب میکروبیولوژی پایه مؤلفین: دکتر توحید پیری قراقیه دکترای زیست فناوری میکروبی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق غزل قجری کارشناس ارشد سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی حمیدرضا کبیری سامانی کارشناس ارشد ژنتیک دانشگاه آزاد شهرکرد ...

ادامه مطلب
۲۸ شهريور ۱۴۰۱

نگار معتکف کاظمی، سمانه عابدی شیره جین

کتاب دارورسانی بر پایه نانو جلد دوم مولف: جتیندرا نیک مترجمین: نگار معتکف کاظمی سمانه عابدی شیره جین 

ادامه مطلب