انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

همکاران مولف سایت پزشکی رویان پژوه

۲۸ شهريور ۱۴۰۱

نگار معتکف کاظمی، سمانه عابدی شیره جین

کتاب دارورسانی بر پایه نانو جلد دوم مولف: جتیندرا نیک مترجمین: نگار معتکف کاظمی سمانه عابدی شیره جین 

ادامه مطلب
۲۸ شهريور ۱۴۰۱

حسین رعیت پیشه، سهیلا رضایی، رژین احمدزاده

کتاب مهندسی بافت پوست روش و دستورالعمل ها مترجمین: حسین رعیت پیشه پژوهشگر پزشکی بازساختی سهیلا رضایی ارشد مهندسی بافت رژین احمدزاده ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

ادامه مطلب
۲۸ شهريور ۱۴۰۱

دکتر فاطمه باقری، دکتر نفیسه بحیرائی، دکتر صدف وحدت

 کتاب مبانی و اصول کاربردی کشت سلول های جانوری تالیف و گردآوری: دکتر فاطمه باقری استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی دکترای علوم سلولی و مولکولی، تهران، ایران دکتر نفیسه بحیرائی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ...

ادامه مطلب
۱۳ شهريور ۱۴۰۱

دکتر محسن اکبری بزم، زهرا آبرودی، علیرضا لطفی، دکتر الناز خرداد زیرنظر: دکتر مهدی مهدی زاده

کتاب آناتومی در یک نگاه زیرنظر: دکتر مهدی مهدیزاده استاد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مترجمین: دکتر محسن اکبری بزم استادیار علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زهرا آبرودی دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ...

ادامه مطلب