انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

همکاران مولف سایت پزشکی رویان پژوه

۱۲ آذر ۱۴۰۱

دکتر ناهید آزاد، دکتر حمید نظریان، دکتر رسول بهارلو، دکتر مهدی شکری دکتر اکرم علیزاده | زیرنظر: دکتر معرفت غفاری نوین

کتاب ایمونولوژی باروری در زنان تالیف: دکتر ناهید آزاد استادیار بیولوژی تولیدمثل مرکز تحقیقات خونریزی های غیرطبیعی رحم، دانشگاه علومپزشکی سمنان دکتر حمید نظریان دانشیار بیولوژی تولیدمثل، دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی دکتر رسول بهارلو استادیار ...

ادامه مطلب